Last news

Det är en av Japans viktigaste kulturhändelser och vid slutet av varje väderrapport berättar man hur långt körsbärsfonten dragit genom landet. Skapar snöstorm, när de tusentals blombladen lossnar från körsbärsträden är väldigt speciellt..
Read more
Längst ner kan du se en lista på alla platser i stan där det händer saker under Framtidsveckan (klicka för att få se programpunkter). Viktigt är också att ta ett 360-varv innan hemgång...
Read more

Flygfoto stockholm lantmäteriet


flygfoto stockholm lantmäteriet

intervall på 2-10 år beroende på var i landet det är; tätare i södra Sverige och efter Norrlandskusten, glesare i Norrlands inland och i fjällen. Hela Sverige täcks av digitala flygbilder (med 0,48 meters upplösning) från olika insamlingsår, från 2005 och framåt. Länk till detaljerad leveransinformation, hur ofta uppdateras informationen? Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala ortofoton över hela landet. Satellitbilder ger en bra överblick över stora områden som exempelvis skogar. I södra Sverige och efter Norrlandskusten genomförs fotografering med två års intervall, omväxlande före och efter lövsprickning.

Flygfoto stockholm lantmäteriet
flygfoto stockholm lantmäteriet

Flygfoto stockholm lantmäteriet
flygfoto stockholm lantmäteriet

Flygbilder med 0,24 meters upplösning täcker de största tätorterna, från 2006 och framåt, och från 2012 utökades det till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten som en del i det nationella rikstäckande bildförsörjningsprogrammet. Du kan även vända dig direkt till vår flygbildsavdelning för att få veta mer och beställa bilder över ett visst område. Årliga uppdateringar av databasen ger möjlighet till täta uppföljningar. Skogliga ändamål, då används det infraröda färgområdet. Våra flygbilder däremot, är tagna på lägre höjd än satellitbilderna och ger mer detaljerad information om vad som händer på marken. Här kan du läsa mer om och hämta. Satellitdatabasen Saccess innehåller satellitbilder över Sverige som täcker in varje årtionde från 1970-talet eslövsgatan helsingborg och framåt. Tolkning av vegetation och analyser för.ex. Målsättningen är att skapa rikstäckande lager av dessa historiska ortofoton för olika referensår, till exempel 1960.

Flygfoto stockholm lantmäteriet
flygfoto stockholm lantmäteriet


Sitemap