Last news

TV den första tv :n av sitt slag. Bearbeitungs-gebühr, kontoeröffnungs- und erhebungsspesen, sollzinsen variabel, effektiver Jahreszins 12 201,85.422,20 0,00 0,00 13,90 14,17.505,06 0,00 0,00 13,90 14,91.589,84 0,00 0,00 13,90 14,47.248,92 0,00 0,00..
Read more
Vi vill att personer med funktionsnedsättning ska vara med i samhället på samma villkor som alla andra. Sweden Post Code: 271 40 Tel: Website: Category: Disabled Persons Services Daglig Verksamhet Brandvakten Annetorpsv...
Read more

Norrköpings kommun bygglov altan


norrköpings kommun bygglov altan

avsevärt. Enligt en dom från Mark- och miljöverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Tänk också på att en altan som behöver bygglov ska uppfylla alla bestämmelser som finns för tillbyggnader, exempelvis avstånd till tomtgräns och att det finns byggrätt för de turistkarta linköping nya kvadratmetrarna.

Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum. En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående, till exempel ett lusthus. Övriga murar och plank kräver bygglov. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas. Läs mer om dessa bygglovsbefriade åtgärder här. Även om altanen räknas som en tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Altaner, altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.

Vi måste ha bygglov för altan! Altan och pool, bygglov - Jönköpings kommun Att bygga om/ Bygglov Norrköpingshus Bygga altan i Norrköping - Norrköm


Sitemap