Last news

Bank of America helps you with your foreign currency needs. Use your Bank of America ATM or debit card at one of our International partner ATMs and avoid the non-Bank of America ATM..
Read more
Mat Öppet in Vara, Sverige Convenience Store, the Runt in 900 Memorial Dr, Maryville, MO, 64468, United States Sculpture Garden. Reviews and Comments for Öppet Dygnet Runt, there is no any comments..
Read more

Lund kommun stipendier


lund kommun stipendier

Universitets- och nationsstipendier, ansökningsperioden för universitets- och nationsstipendier är i början av varje termin. Skulle ingen så kvalificerad person vid universitetet studera, tillfaller stipendiet behövande yngling av Småländska nationen, som idkar studier inom Teologiska eller Filosofiska fakulteterna. Hitta länkar till fler stipendiegivare, för dig som är forskare eller anställd vid Lunds universitet. Lund, jubileumsfond, stipendium ur fonden tilldelas behövande ordinarie ledamot av Akademiska Föreningen, vilken med utmärkta anlag förenar flit och intresse för studier. Har du beviljats stipendium så kommer utbetalningen att göras till det konto som du uppgav i din ansökan. Läs mer och ansök om resestipendier Övriga stipendier, det finns också ett antal mer specifika stipendier som vi lyser ut under året. När kan man söka? Prins Oscar Fredriks Stipendiefond, stipendium tilldelas någon för flit och hedrande uppförande utmärkt, understöd behövande studerande vid Lunds universitet. De stipendierna söker du genom bland andra Akademiska föreningen, fakulteterna, institutionerna och nationerna. Resestipendier, resestipendier vänder sig till dig som ska resa i samband med din utbildning. Observera att vi inte kan ta emot några ansökningar utanför ansökningsperioderna.

På hösten är ansökningstiden i september och på våren i februari. Läs mer om rese- och forskningsbidrag för forskare och anställda. Skicka ansökan till: Stipendiesekreteraren, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223. Observera att du endast ska skicka in en ansökan och att du då ansöker om samtliga stipendier du är behörig till.

Lund kommun stipendier
lund kommun stipendier

Du ansöker via ett formulär direkt i ansökningssystemet. Kungörelse om utdelade stipendier sker i slutet av november. Skånska Brandförsäkringsinrättningens 100-årsjubileumsfond, stipendium tilldelas en studerande som är inskriven i någon av de skånska nationerna och bor dameli shokan som sedan minst fem år är hemmahörande i någon av de skånska städerna. Inga besked skickas ut men resultatet finns tillgängligt i ansökningssystemet. Förteckning över stipendium och bidrag (PDF 342 kB nytt fönster). Alternativt kan studentkortet uppvisas när ansökan lämnas på Studentinfo.


Sitemap