Last news

Una Tellhed från Lunds Universitet Och Ana Maria Deliv från Malmö Stad kommer att prata om gymnasieungdomars studie och yrkesval, samt hur Malmö gjort för att öka andelen män som arbetar i förskolan...
Read more
I föreningen finns bastu, cykelförråd, hobbyrum, samlingslokal, övernattningsrum samt två tvättstugor. På den fina innergården finns det två pergolor och flera sittgrupper. På en ekonomisk karta från år 1952 är "Fålhagen" utskrivet där..
Read more

Likheter mellan svenska norska danska och isländska


likheter mellan svenska norska danska och isländska

som inte talar något av de nära besläktade språken. En presentation över ämnet: "Nu lär vi oss lite om likheter och skillnader mellan språken!" sofia eriksson borlänge Presentationens avskrift: 1, nu lär vi oss lite om likheter och skillnader mellan språken! Färöiska, färöiska är ett västnordiskt språk som talas av 80 000 människor, främst på Färöarna. Svenskan särskiljer sig bland annat med sin prosodi, som kan variera rätt markant mellan olika dialektområden. Norska, norska är ett västnordiskt språk i den germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.

I gengäld är skriven norska (speciellt bokmål) och danska mycket lika varandra. Finland var tidigare del av det svenska riket, och ca 6 procent av befolkningen har svenska som modersmål. De mellanskandinaviska skillnaderna har också ökats av politiska skäl, för att hävda sin särart gentemot danskan, vilket för svensk del skedde under 1500-talet, isländsk under 1700-talet och norsk under 1800-talet, grovt räknat, så danskan var det historiska centralspråket. Svårast är det för svenskar att förstå talad danska. I skolan läser man oftast engelska som första främmande språk och danskan som andra språk. Det har varit officiellt språk på öarna sedan 1937. Eftersom Färöarna och Grönland är en del av det danska riket, lär man sig där danska som första främmande språk.

Likheter mellan svenska norska danska och isländska
likheter mellan svenska norska danska och isländska

Mil mellan stockholm och göteborg, Lundby pizza och grill tåsinge, Validering vård och omsorg malmö, Stockholm plats latitud och longitud google maps api,


Sitemap